fbpx

Що думають про вчителів українці? Оприлюднили результати найновішого опитування

На замовлення «Освіторії» для премії Global Teacher Prize Ukraine дослідницька компанія Kantar Україна провела опитування про роль та важливість роботи вчителя. У дослідженні березневої хвилі Kantar online TRACK 2020 взяли участь 1000 респондентів з усіх регіонів віком від 18 до 55 років, які представляють міське населення України, що користується інтернетом. Учасники відповідали на запитання про те, якими вони бачать роль та головні завдання вчителя, а також за 10-бальною шкалою оцінювали важливість роботи вчителя та те, наскільки українці цінують професію педагога. Ми проаналізували результати дослідження і зібрали найцікавіші цифри.

Якою є роль вчителя?

У першій частині опитування респондентів попросили обрати судження, яке на їхню думку визначає роль вчителя. Ось як відповіли учасники:

47,5 % вважають, що вчитель — це фахівець, який має виконувати свої професійні обов’язки.

46,3 % бачать вчителя як ментора і наставника, який має підтримувати учнів і допомагати їм.

26,8 % відповіли, що вчитель — це той, хто ставить запитання і змушує шукати відповіді та критично мислити.

20,9 % досі вважають, що вчитель — незаперечний авторитет, якого потрібно слухатися і поважати.

18,4 % сприймають вчителя як приклад для учнів і зразок для наслідування.

10,1 % сказали, що вчитель — це той, хто вчить працювати у команді.

Яке головне завдання вчителя?

Далі респондентам запропонували обрати, в чому полягає головне завдання вчителя:

51,5 % вважають, що в допомозі учням у розвитку вмінь та навичок.

49,6 % відповіли, що в заохоченні учнів до навчання та зацікавленні матеріалом.

42,5 % сказали, що в розвитку здібностей та талантів учнів.

38,7 % досі вірять, що завдання вчителя — передавати учням перевірені знання.

30,5 % вважають, що головне — підтримувати рівні умови навчання для всіх і не мати «улюбленців».

21 % відповіли, що важливо виховувати учнів та прищеплювати їм цінності та норми поведінки.

19,2 % зазначили про привчання учнів до дисципліни та порядку.

9,4 % вважають, що завдання вчителя — стежити за успішністю учнів та результатами їхнього навчання.

8,1 % вірять, що вчитель має вести за собою і показувати приклад для наслідування.

Порівнюючи відповіді на ці два питання, експерти компанії Kantar Україна відзначили цікаву взаємозалежність:

  • Ті, хто вважають, що «Вчитель — це фахівець, який має виконувати свої професійні обов’язки», частіше в цілому відповідали, що головне завдання вчителя полягає у передачі учням перевіреного знання.
  • Тоді як бачення вчителя ментором пов’язане з високою оцінкою таких завдань, як допомога учням у розвитку вмінь і навичок, заохочення до навчання, розкриття здібностей учнів. У цьому бачення вчителя ментором збігається із баченням вчителя як того, «хто ставить запитання і змушує шукати відповіді, критично мислити».

Що є показником ефективності роботи вчителя?

На запитання «Що є найкращим показником ефективності роботи вчителя?», 89,2 % опитаних відповіли: «досягнення та особистісний розвиток кожного учня». Значно частіше цей показник обирали ті, хто вважають вчителя ментором, який має підтримувати учнів, та тим, хто ставить питання і змушує шукати відповіді. Лише 4,6 % опитаних сказали, що показник ефективності роботи вчителя це «гарні оцінки учнів», і 2,7 % — «відповідність уроків навчальній програмі». Останній варіант частіше обирали ті, хто вбачають у вчителі авторитет, якого потрібно слухатися.

 

Чи важливі вчителі, і чи суспільство їх цінує?

У наступній частині опитування респондентів просили оцінити за 10-бальною шкалою, наскільки важливою є робота педагога та як її цінують в Україні.

Роботу вчителя важливою вважають 83,2 % українців.

Водночас 38,7 % опитаних вважають, що роботу педагога в Україні не цінують. Цікаво, що респонденти віком 30–40 років значущо частіше відповідають, що роботу вчителя цінують в Україні.

У порівнянні з минулим роком зменшилася частка тих, хто відповіли, що робота вчителя важлива — 2019 року так сказали 86,4 %, і збільшилася частка тих, хто думають, що роботу вчителя не цінують — минулого року таких було 26,7 %.

Ті, хто вважають вчителя ментором, значно вище оцінюють важливість роботи вчителя. А ті, хто вважають вчителя авторитетом, якого потрібно слухатися, значущо частіше відповідають, що роботу вчителя не цінують.

 

Чи хотіли б ви, щоб ваша дитина стала вчителем?

На це запитання 49,9 % опитаних відповіли «ні», і лише 9,4 % відповіли «так». Водночас ті, хто вважають вчителя прикладом для учнів, частіше висловлюють бажання бачити свою дитину вчителем.

Які «перемоги» та «зради» показує опитування?

Світлана Хобта, менеджерка проекту Kantar online TRACK:

За результатами ми бачимо підтримку нового бачення ролі вчителя і відхід від розуміння освіти як процесу пасивного отримання знань. У топі відповідей щодо завдання вчителя – допомога учням, мотивація до навчання та розвиток їх здібностей і талантів, а не передача знань і підтримка дисципліни. Це свідчить про те, що суспільство приймає нову модель вчителя, яку пропонує Нова українська школа, а комунікація реформи освіти дає свої плоди. У порівнянні з минулим роком, бачимо хоч і незначний, але все ж поступ у бік сприйняття ролі вчителя як ментора (42,6 % у 2019 році і 46,3 % цього року), а також частіший вибір головного завдання вчителя як заохочення до навчання та зацікавлення матеріалом: цього року так відповіли 49,6 %, тоді як минулого — 44,8 %.

Непокоїть дисбаланс між визнанням суспільної важливості роботи вчителя і визнанням цієї важливості в Україні. Респонденти впевнені, що робота вчителя суспільно важлива, але вважається, що вона мало цінується в нашій країні. Окрім цього, є незначна негативна тенденція щодо оцінки важливості роботи вчителя у порівнянні з минулим роком: у 2019 році 86,4 % опитаних вважали роботу вчителя важливою, тоді як цього року цей показник нижчий — 83,2 % (сума оцінок 8-10 за десятибальною шкалою).

Додам, що позитивна оцінка ролі вчителя відповідає сприйняттю системи освіти в нашому суспільстві в цілому. Ми проводимо моніторинг довіри до різних інститутів та оцінки якості їхньої роботи в межах Kantar online TRACK. За рівнем довіри, якості роботи, темпами реформування система освіти є одним із лідерів серед інших інституцій.

Тетяна Степанченко, менеджерка проекту Kantar online TRACK:

Мене тішить, що велику підтримку отримало визначення ролі вчителя як ментора, а серед завдань педагога домінують розвиток умінь, розкриття здібностей і зацікавлення матеріалом. Це свідчить про те, що бачення ролі вчителя й освіти в цілому в Україні поступово змінюється, і ми відходимо від традиційного розуміння педагога як єдиного експерта, унікального джерела знань. Освіта для українського суспільства стає середовищем особистісного розвитку, де знання вже є не багажем, який дитина здобула, а згодом забула. Знання починають сприймати як інструмент для виконання комплексних життєвих завдань.

На жаль, значні очікування від вчителів не компенсовані відповідним ставленням до них у суспільстві. Тих, хто відповіли, що роботу вчителя в Україні цінують, і хотіли б, аби їхня дитина стала вчителем — меншість. Залишається незрозумілим те, хто ж стане цим ідеальним вчителем, який відповідатиме новим запитам і потребам.

 

Джерело

Розповісти в соціальній мережі

Залишити відповідь