fbpx

Скільки читають українці

На перший погляд, може скластися враження, що за останні роки читання книг втратило статус одного з найбільш поширених видів проведення часу, про що переконливо свідчить той факт, що в наші дні у транспорті пасажира з книгою давно вже витіснив пасажир зі смартфоном або планшетом. Але чи дійсно книги – зникаючий вид?

Як показують результати листопадового соціологічного опитування *, у даний час до числа людей, що більш-менш регулярно читають книги, відносять себе 43% українців. Більшість жителів країни (57%) сьогодні практично не читає книг. При цьому схильність українців до читання книг у певній мірі залежить від їх статі, віку і рівня освіти. Так, серед жінок читачів книг можна зустріти дещо частіше, ніж серед чоловіків (відповідно, 47% проти 38%). У віковому плані читачами книг найчастіше є молодь від 18-ти до 30-ти років (51%), а найменше – особи передпенсійного та пенсійного віку (39%). Нарешті, серед осіб, які мають вищу освіту, питома вага читачів книг помітно вища, ніж серед тих, хто має середню або неповну середню освіту (відповідно, 56% проти 30%).

Якщо охарактеризувати регулярність, з якою читачі звертаються до читання книг, то виявиться, що серед них склалося кілька груп, кожній з яких притаманна своя частота читання. В цілому регулярність читання у всіх цих групах знаходиться у межах від «практично щодня» до «менш, ніж раз на рік». Найбільш чисельними серед них є групи читачів, які читають книги «кілька разів на місяць» (31%) і «кілька разів на тиждень» (24%). Слід зазначити, що майже три з чотирьох читачів (72%) читають книги із частотою від «практично кожен день» до «кілька разів на місяць».

Говорячи про регулярність читання книг українцями, потрібно відзначити деякі особливості читачів, обумовлені статтю і регіоном проживання. Так, серед жінок особи, які читають книги «практично кожен день» зустрічаються значимо частіше, ніж серед чоловіків (відповідно, 16% проти 10%). Серед жителів Центру і Півдня України особи, які читають книги «практично кожен день» зустрічаються значимо частіше, ніж серед жителів Сходу (відповідно, 18% і 20% проти 7%). З іншого боку, серед жителів Сходу частіше, ніж серед жителів Центру і Півдня зустрічаються ті, хто читає книги «кілька разів на рік» (відповідно, 31% проти 17% і 15%). А на Західній Україні спостерігається найвища питома вага тих, хто читає книги «менш, ніж раз на рік» (9%).

В даний час середньостатистичний читач України прочитує за рік приблизно 9 книг. Це хоч і трохи, але на статистично значущому рівні, перевищує аналогічний показник 2017 роки (приблизно 7 книг). У середньому найбільше книг прочитують найбільш літні (від 60 років і старше) і наймолодші (18-29 років) читачі України (відповідно, 10,7 і 9,8 книг). У регіональному розрізі більш читають є Центр і Південь України (відповідно, 10,8 і 9,7 книг в середньому), а читають – Захід і Схід країни (відповідно, по 6,8 і 8,0 книг в середньому).

 

Джерело

Розповісти в соціальній мережі

Залишити відповідь