fbpx

Тернисті шляхи судової реформи

22 червня 2020 стало відомо, що Президент вніс до Ради законопроєкт про судову реформу (https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/22/7256618/). Законопроєкт № 3711 “Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування” Президент визначив як невідкладний.

Слід зазначити, що навколо законопроекту почалися жорсткі дискусії та інформаційні баталії ще на етапі його розробки. Причини цього полягають в наступному.

Законопроєкт 3711 – це вже друга спроба Президента України змінити окремі положення судової системи.

Так, 16 жовтня 2019 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» № 193-IX, проект якого було ініційовано Президентом України (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66251), та окремі положення якого в подальшому були визнані неконституційними Рішенням Конституційного Суду № 4-р/2020 від 11.03.2020 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-20#n2).

Новий законопроект де-юре спрямований на виконання рішень Конституційного Суду України від 18 лютого 2020 р. та від 11 березня 2020 р., а також на імплементацію рекомендацій Європейської комісії “За демократію через право” (Венеційської комісії) від 9 грудня 2019 р., наданих до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування” (№193-ІХ).

Законопроектом пропонується виключити із Закону України «Про судоустрій і статус суддів» положення щодо встановлення максимальної кількості суддів Верховного Суду. Натомість встановлюється загальне правило для визначення кількості суддів у суді, за яким ця функція покладається на Вищу раду правосуддя (ВРП) за поданням Державної судової адміністрації України.

Законопроектом також визначається новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС). Новий склад ВККС (16 членів) буде призначено ВРП за результатами відкритого конкурсу. Добір здійснюватиметься конкурсною комісією у складі представників суддівського корпусу та міжнародних експертів.

Фактично, ВРП також визначатиме всі правила добору і оцінювання суддів.

Головна критика законопроекту збоку громадськості полягає у розширенні повноважень ВРП без оновлення/очищення її складу та частковому усуненні від процесів іноземних експертів/радників/спостерігачів (більш детально можна почитати за посиланням: https://dejure.foundation/library/zakonoprojekt-prezydenta-zelenskoho-cherhova-imitatsia-sudovoi-reformy).

Досить стримано законопроект оцінило і Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, висловивши до нього чимало зауважень.

З поміж них хочеться відзначити тезис про те, що законопроектом пропонується передбачити, що кількість суддів у суді визначає ВРП за поданням Державної судової адміністрації України з урахуванням судового навантаження та в межах видатків, визначених у Державному бюджеті України на утримання судів та оплату праці суддів. Крім того, виключається положення про те, що максимальна кількість суддів Верховного Суду встановлюється цим Законом, а також про те, що до складу Верховного Суду входять судді у кількості не більше ста.

В той же час, Верховний Суд у даний час вже сформований і діє. Тому в разі прийняття запропонованих у проекті змін стане можливою періодична зміна кількісного складу суддів Верховного Суду. При цьому, залишається неврегульованим питання, кого із діючих суддів у разі скорочення кількості суддів слід залишати на посадах, а кого – звільняти.

Водночас, ті фахівці, хто підтримує законопроект, звертають увагу на те, що передбачені законопроєктом зміни, направлені насамперед на розблокування роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів та матимуть позитивні наслідки , як то створення умов для більшої автономності ВРП.

В тексті законопроекту залишились положення про відкритий конкурс до Вищої кваліфікаційної комісії суддів із залученням міжнародних експертів. Вища рада правосуддя також в цілому підтримала законопроект.

Загалом, погоджуючись з багатьма зауваженнями щодо певної недосконалості законопроекту 3711, хочеться погодитися з ключовою думкою щодо доцільності його прийняття. Вона дуже проста: без швидкого відновлення роботи ВККС судову систему чекає кадровий колапс, що зумовлено браком суддів у судах, який вже досягнув критичних показників. 

Відтак, головним плюсом законопроекту № 3711 вбачається подолання існуючого кадрового голоду в судах всіх рівнів.

Та й вдосконалювати в подальшому профільний закон ніхто не забороняє. Головне, щоб була політична воля впроваджувати норми, що матимуть на меті реальне покращення законодавчої бази у сфері судоустрою.

Автор: Горбенко А. С.

#ГорбенкоАС #УСП #USP #КСУ

Розповісти в соціальній мережі

Залишити відповідь